Leden 2013

Historie filmu

24. ledna 2013 v 0:16 | tmrachel |  Filmy
HISTORIE FILMU V ZAHRANIČÍ

Film značí relativně tenkou celistvou vrstvu na povrchu nějakého objektu. Ale v našem případě je film chápán jako souhrnné označení pro kinematografii a veškeré její aspekty - umělecké, technické, komerční a společenské. Spolu s tiskem, rozhlasem a televizí a dnes už i internetem patří film mezi komunikační prostředky s největším dosahem a vlivem, společně s televizí bývá řazen mezi tzv. scénická umění.

K rozvoji filmu, jako technického vynálezu, jako druhu umění, kulturního, společenského a hospodářského fenoménu došlo koncem 19. století. První veřejné představení uskutečnili francouzští vynálezci kinematografického přístroje bratři Auguste a Louis Lumièrové (foto) 28. prosince 1895 v Paříži. První film s názvem "Příjezd lokomotivy na nádraží" byl pouze dokumentární. Obou bratrům patří zásluha za promítání filmu na plátno pro celý sál plný lidí.


Teprve další Francouz, Georges Méliès (foto), naučil pomocí filmu vyprávět příběhy (Cesta na Měsíc, Cesta do neznáma, Dobytí pólu).Postupně se film stával médiem poměrně oblíbeným, zpočátku zejména žánr grotesky, jehož nejvýznamnějším představitelem byl Charlie Chaplin (foto).


V americké vesničce Hollywood, nyní předměstí Los Angeles, byla vybudována filmová studia, která se postupně rozrostla na největší světovou "továrnu na sny". Časem získal film (původně černobílý a nezvukový, natáčený kamerou s ruční klikou) různé technické vymoženosti. Nejdříve motor, zajišťující rovnoměrné natáčení i promítání, potom také zvuk (v roce 1927 byl natočen první zvukový film prezentovaný v Berlíně - Jazzový zpěvák) a barvu.

Brzy se z filmu stal jeden z nejvýznamnějších uměleckých průmyslů 20. století. Nejlepší filmy (popřípadě herci, režiséři, kameramani, střihači a jiné filmové profese) jsou pravidelně odměňovány cenami, z nichž nejprestižnější je cena Americké filmové akademie Oscar (foto).


Vedle filmů hraných se prosadily i filmy animované, a to jak kreslené, tak loutkové. Ve filmech se uplatňují filmové triky, které tak někdy kombinují hraný a animovaný film. V dnešní době už se ale k vytváření filmových iluzí používají zpravidla počítačové a digitální technologie.

HISTORIE FILMU U NÁS

V českých zemích se poprvé promítalo 15. července 1896 v Karlových Varech a již na počátku srpna 1897 natáčela americká společnost v Hořicích na Šumavě zdejší pašijové hry, jež byly uvedeny v Americe.

První české snímky natočil režisér a kameraman Jan Kříženecký (foto) a v roce 1898 je promítal na Výstavě architektury a inženýrství v Praze v pavilonu Český kinematograf (Svatojánská pouť v československé vesnici, Poslední výstřel, Purkyňovo náměstí na Královských Vinohradech). Natáčel převážně krátké dokumenty tzv. filmové aktuality. V témže roce realizoval hrané snímky: Dostaveníčko v mlýnici, Výstavní párkař a lepič plakátů, Smích a pláč. S hercem Josefem Švábem-Malostranským spolupracoval na krátkých filmových skečích, jako byl Výstavní párkař a lepič plakátů.


První stálé kino založil Viktor Ponrepo (foto) v roce 1907 v Praze v domě U Modré Štiky. Před tím měla kina podobu kočovných stanů, film byl putovní atrakce.


Po osamostatnění Československa se často natáčely nacionalistické filmy, mimo jiných "Utrpením ke slávě" (1919, režie Richard F. Branald) nebo "Svatý Václav" (1929, režie Jan S. Kolár).

Zvuk byl v Československu poprvé použit ve filmu Tonka Šibenice (režie Karel Anton), který měl premiéru 27. února 1930. V září 1930 se v Československu konaly krajně pravicovým tiskem vyvolané nacionalistické demonstrace Čechů proti filmům mluveným v němčině. Vedly k zákazu všech potenciálně pobuřujících německých filmů v Československu, včetně protiválečného snímku Na západní frontě 1918 (režie Georg Wilheim Pabst).

Stát ve 30. letech omezoval import zahraničních filmů a protežoval domácí tvůrce. V roce 1932 byl zaveden kontingentní systém, byla stanovena kvóta, podle níž směl za jeden film vyrobený v Československu jeho výrobce dovézt 7 zahraničních filmů. Později byla kvóta snížena na 1:5. Roku 1934 byl kontingentní systém zrušen a nahradil jej registrační systém; regulace dovozu byla zrušena, importéři za jeden dovezený film nadále platili registrační poplatek 20 tisíc korun. Tyto peníze se přes Fond pro podporu domácí výroby dostávaly formou dotací k československým tvůrcům. V roce 1933 byly zprovozněny ateliéry A-B Barrandov (foto).


Po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938 došlo k první ze tří emigračních vln. Československo opustil herec a režisér Hugo Haas.


Ve Spojených státech se jako experimentální filmař a dokumentarista uplatnil Alexander Hackenschmied, který v exilu používal příjmení Hammid. Do USA odešli též Jiří Voskovec, Jan Werich (foto) a skladatel Jaroslav Ježek.


Válečné dokumentaristice se ve Velké Británii po dobu války věnoval Jiří Weiss. Ostravský rodák Karel Reisz se jako dítě dostal do Británie s pomocí Nicholase Wintona a v šedesátých letech byl klíčovou postavou hnutí Free Cinema. Po okupaci Československa nacistickým Německem v roce 1939 byla zavedena tuhá cenzura. Okupanti zřídili dohlížecí instituci Českomoravské filmové ústředí. Okamžitě začali s arizací a germanizací českého filmového průmyslu. Titulky a plakáty musely být česko-německé. Filmy s židovskými herci nesměly být promítány a filmoví pracovníci museli být přezkušováni z němčiny. Nacisté už na počátku války vyvlastnili barrandovské ateliéry. Někteří filmaři stejně jako další umělci byli před rokem 1945 pro protinacistickou činnost popraveni; mezi nimi Vladislav Vančura (foto).Už v průběhu války české intelektuální kruhy diskutovaly o možnosti zestátnění filmového průmyslu, někteří umělci v tomto kroku viděli naději na nezávislost tvorby na komerčních zájmech producentů. K zestátnění došlo krátce po osvobození, ještě před komunistickým převratem. Dekret presidenta republiky ze dne 11. srpna 1945 o opatření v oblasti filmu stanovil: "1) K provozu filmových atelierů, k výrobě osvětlených filmů kinematografických (…), k laboratornímu zpracování filmů, k půjčování filmů, jakož i k jejich veřejnému promítání je oprávněn výhradně stát. (2) K dovozu a vývozu filmů pro celé území Československé republiky jest rovněž oprávněn výhradně stát."

Po následující čtyři desetiletí tak výrobu, dovoz i distribuci filmů v Československu plně kontroloval stát. V roce 1947 byla v Praze založena Filmová fakulta Akademie múzických umění známá jako FAMU.

První český barevný film byl natočen v roce 1947; šlo o jiráskovské drama "Jan Roháč z Dubé" (režie Vladimír Borský).

Po Únoru 1948 odešla do zahraničí další vlna emigrantů. Režisér František Čáp se stal jedním ze zakladatelů jugoslávské kinematografie. Jako nezávislý dokumentarista se živil v zahraničí Ladislav Brom.

Ve čtyřicátých a padesátých letech byl československý film především nástrojem komunistické propagandy. Náznak změny se objevil koncem 50. let; lehce společensky kritické filmy "Tři přání" (1958, režie Ján Kadár a Elmar Klos), "Zde jsou lvi" (1958, režie Václav Krška), "Škola otců" (1957, Ladislav Helge) a "Zářijové noci" (1956, režie Vojtěch Jasný) byly zkritizovány na I. festivalu československého filmu v Banské Bystrici a následně staženy z distribuce.

V letech 1968-1970 odešla v reakci na okupaci Československa vojsky pěti armád Varšavské smlouvy v roce 1968 do zahraničí řada významných režisérů. Vlast tak opustili Ivan Passer, Vojtěch Jasný, Jana Boková, Václav Reischl, Otakar Votoček, Bernard Šafařík, Jan Němec a další. Odmlčet se musel Pavel Juráček, na několik let i Jiří Menzel a Věra Chytilová. Miloš Forman (foto) odešel do Spojených států již v roce 1967, na základě smlouvy americké společnosti Paramount s českou institucí Filmexport.


Mezi lety 1970 a 1989 tento exodus spolu s cenzurou způsobily úbytek filmů obsahujících uměleckou autorskou výpověď, česká kinematografie přestala získávat pozitivní ohlasy ze zahraničí; za celou dobu se dočkala pouze jedné nominace na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film, a to za Menzelův film "Vesničko má středisková" (1985) foto. Dominujícími žánry byly lidové komedie a detektivky.


V prvních letech po sametové revoluci došlo k postupné privatizaci filmového průmyslu. Prvním filmem vyrobeným mimo státní monopol byl Tankový prapor (1991, režie Vít Olmer), který produkovala společnost Bontonfilm. Byla plně odstraněna státní cenzura, filmaři se zato nově museli vyrovnávat s tržním prostředím. Ve filmech se začal objevovat product placement. Na přelomu století se objevují první filmy natočené videokamerou, mimo jiné Láska shora (2002, režie Petr Marek).

Kinematografie, kinematograf

22. ledna 2013 v 12:50 | tmrachel |  Filmy, seriály, sitcomy
KINEMATOGRAFIE

Toto slovo pochází z řečtiny. Slovo kinéma znamená pohyb a slovo grafein - psát. Kinematografie je souhrnné označení pro veškeré činnosti spojené s filmem a filmováním což je např. výroba filmů, výroba filmové techniky, organizace distribuce, ale i prodej. Používá se i jako označení pro film, nebo označuje záznam rychlých pohybů s vysokým obrazovým kmitočtem.

Film je založen na biologické nedokonalosti lidského organismu, zejména pak zraku, ta je způsobena tzv. setrvačností lidského oka. Tato fyziologická nedokonalost pak způsobuje, že rychlé střídání promítaných obrázků za velmi krátký časový úsek se našemu očnímu nervu a následně i mozku jeví jako nepřerušená činnost (obraz se netrhá a je vnímám mozkem jako spojitý pohyb). Tento zajímavý fyziologický jev se dnes využívá nejen v klasické kinematografii, ale i při sledování televize a obrazů vytvářených počítačovými monitory.


KINEMATOGRAF

Kinematograf je zastaralý výraz pro původní konstrukci prvních filmových promítaček. V přeneseném významu se také jednalo o původní název pro dnešní termín kino či biograf. V dnešní době se toto slovo používá jen velice zřídka, pokud ano tak jedině jakožto označení pro přenosné či pojízdné kino - viz Kinematograf bratří Čadíků.
Kinematograf vynalezli Auguste a Louis Lumièrové roku 1895 (viz foto).Nová rubrika o filmech, seriálech...

22. ledna 2013 v 12:25 | tmrachel |  Filmy, seriály, sitcomy
Ahoj! Zdravím všechny čtenáře tohoto blogu Úžasný
S novým rokem jsem se rozhodla vytvořit i novou rubriku, kde se dočtete nejrůznější informace o různých filmech, sitcomech, seriálech, telenovelách.... Aspoň mě toto donutí shlédnout plno filmů, co mám doma Mlčící. Po každém shlédnutém filmu pro Vás budu psát vlastní recenzi. Samozřejmně, že nebudou chybět ani fotky či zajímavosti o filmu (pokud nějaká zajímavost ovšem bude Šlápnul vedle ).

Ještě bych ráda zmínila, jak se orientovat v této nově vytvoené rubrice...je to samozřejmně snadné. Při kliknutí na rubriku "Filmy, seriály, sitcomy" na boční straně, se Vám otevře tato rubrika, dále se pak dělí (aspoň prozatím) na FILMY, FILMOVÉ MUZIKÁLY, SERIÁLY, TELENOVELY, SITCOMY. Při rozkliknutí jakékoliv této rubriky, které Vám v závorce ukazuje počet článků, najdete další rubriky, které už jsou nazvány podle názvu filmu. Když kliknete na film, ukážou se Vám nejrůznější články k danému filmu....

No, tak doufám, že se Vám tato rubrika bude líbit a přeji krásné čtení!

tmrachel


Horoskop na rok 2013 - Ryby

18. ledna 2013 v 15:15 | tmrachel |  Horoskopy

Ryby (21.2. - 20.3.)

Jupiter vám hlavně ve druhé polovině roku přinese přízeň vlivných lidí, která se vám bude velmi hodit. Tato planeta si přeje, abyste prožívali jen a jen radost. Vesmírné energie budete mít víc než dost. V únoru ve vás Mars probudí novou chuť do života, začnete cítit větší zodpovědnost a zatoužíte dotahovat věci až do konce. Když si začnete více věřit, naleznete rychleji cestu k poznání, kam skutečně patříte.

Láska a přátelství
Duben vás odnese na vlnách lásky. Nezadaní jedinci velmi brzy někoho potkají. Zadaným přinese rok oživení sexuální vášně. Dostanete i příležitosti k sexuálním aférám, je jen na vás, zda odoláte či nikoliv.

Peníze a práce
Veškeré výdaje budete mít pod kontrolou a docílíte tak finanční rovnováhy. Do května se vám může zdát, že vaše práce není tak úspěšná, jako vašich kolegů. Po tomto období ale zjistíte, že tomu bylo právě naopak!

Rodina a vztahy
Na začátku roku se můžete potýkat s mírnými problémy v chodu domácnosti. Během dalšího období naleznete způsoby, jak své nejbližší hýčkat. Pokud máte děti, budete jim věnovat hodně svého volného času.

Zdraví a kondice
Váš imunitní systém bude citlivý na stres a vyčerpání. Prospěje vám, když se začnete zajímat o alternativní medicínu. Zaměřte se také na dostatek relaxace, pozitivně vás může nabít i příjemná procházka.

Horoskop na rok 2013 - Vodnář

18. ledna 2013 v 15:11 | tmrachel |  Horoskopy

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Budete neustále obklopeni přáteli. Díky vaší originalitě budete vždy připraveni ke změně tématu hovoru, což k vám bude ostatní velmi přitahovat. První tři měsíce tedy očekávejte mnoho nabídek ke společenským akcím. Naučte se ale také říkat rázné NE a nenechte se zahltit požadavky. Rok 2013 vám přinese ty nejlepší životní šance, můžete se dočkat úspěchu. Jen odpočinek musíte odložit na později.

Láska a přátelství
V lednu vám přinese Mars touhu po lásce. Zadaní, budete mít tendence vzbuzovat ve svém protějšku zbytečnou žárlivost, nic nepokoušejte! Nezadaní narazí na lásku v práci nebo ve studijním prostředí.

Peníze a práce
Na jaře budete nabití energií, bude se vám dařit v počítačových technologiích, ekologii, biologii, v politice a sociálních věcech. Jelikož budete stále přinášet nové a nové nápady, budete velmi žádaní.

Rodina a vztahy
Pokud chcete rodinu více stmelit, najděte si čas na společné radosti. Kvůli Saturnu můžete mít obavy ze ztráty jistot a rodinného zázemí. Jen to ale jen zkouška, kterou ustojíte a u vás doma opět zavládne klid.

Zdraví a kondice
V lednu si dejte pozor na výskyt křečových žil na spodní části nohou. Najděte si čas pro svůj organismus, dopřejte si masáže nohou s voňavým masážním olejem, uvolníte se podpoříte tím krevní oběh.

Horoskop na rok 2013 - Kozoroh

18. ledna 2013 v 15:06 | tmrachel |  Horoskopy

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Již od začátku roku budete velmi trpěliví a intuiční. Zapomeňte na myšlenky, co by mohlo být, kdyby, a raději pracujte na svých touhách. Dostanete skvělou příležitost dosáhnout vašich vytoužených cílů, i když se vám v minulosti mohlo zdát, že se to již nikdy nepodaří. Buďte více spontánní, ale nezapomínejte na své povinnosti. Můžete očekávat i zlepšení finanční situace a dosažení úspěchu. Na vrcholu se cítíte nejlépe.

Láska a přátelství
Vaše sexuální touha bude velmi silná. Nejdříve se však přesvědčte, zda za to objekt vašeho zájmu skutečně stojí. V létě si dejte pozor na větší množství obdivovatelů. Mohlo by to vést ke spoustě zmatků.

Peníze a práce
V únoru vám Mars dodá dostatek energie k objevení toho, co doopravdy chcete. Ve druhé polovině roku si dávejte pozor na přetížení. Naplánujte si raději vše pečlivě do kalendáře a nezapomeňte na relaxaci.

Rodina a vztahy
Bude vám připadat, že vaše děti začínají až moc prosazovat své já. Nebojte se, Saturn dokáže zajistit ve vašich vzájemných vztazích stabilitu. Po celý rok se budete cítit zavázáni láskou svým nejmilovanějším.

Zdraví a kondice
Hlídejte si kosti a klouby. V létě dodržujte životosprávu, dopřejte si i maso. Jeho nedostatek by mohl způsobit únavu, která by nepříznivě ovlivnila vaší psychiku. Vašim kloubům udělá dobře pobyt u moře.

Horoskop na rok 2013 - Střelec

18. ledna 2013 v 15:04 | tmrachel |  Horoskopy

Střelec (23.11. - 21.12.)

Do nového roku vkročíte s velkými plány a se zápalem se pustíte do aktivit mimo domov. Bude vám vyhovovat být mezi více lidmi, což se vám díky vaší otevřenosti bude dařit. V květnu a červnu se přesvědčíte o tom, co skutečně chcete. Pokud odhodíte velké nároky, štěstěna vás bude provázet v podnikání i v partnerských záležitostech. Vaše osobnost rozkvete v tomto roce do nepřehlédnutelného duchovního charismatu.

Láska a přátelství
Čeká vás rok bohatý na milostná dobrodružství. Hlavně na přelomu března a dubna budete lásku přitahovat jako magnet. Budete velmi spontánní a otevření. Dobře si ale vyberte na koho vystřelíte svůj šíp.

Peníze a práce
V únoru trochu přibrzděte, některé věci se vám budou zdát nespravedlivé a můžete být napjatí. V září očekávejte dobré pracovní období. Vaše finance budou v tomto roce mnohem uspokojivější než dříve.

Rodina a vztahy
Nejideálnějším měsícem pro rodinné zázemí bude září. Spojte své záliby se zájmy svých dětí. Sport nebo turistika vás nabijí energií. Děti naučíte potřebnému nadhledu a nalijete jim do žil kus svého optimismu.

Zdraví a kondice
Díky vašemu optimismu se nemusíte bát žádných psychických problémů. Můžete se ale potýkat s onemocněním průdušek. Pokud máte sedavé zaměstnání, zaměřte se na sportovní aktivity. Ideální je běh nebo tanec.

Horoskop na rok 2013 - Štír

18. ledna 2013 v 15:01 | tmrachel |  Horoskopy

Štír (24.10. - 22.11.)

Přitahovat vás budou myšlenky na zajištění budoucnosti, ať po stránce finanční či vztahové. Vaše umění sebekontroly bude obrovské, ostatní mohou mít problémy s rozeznáním, co se ve vás děje a mohou být překvapeni z vašich rozhodnutí. Vy si za nimi ale budete stát. V červenci můžete využít vlivu hvězd v řešení právních sporů. Co se týče dosahování cílů, jste v tomto roce nejsilnějšími kandidáty zvěrokruhu.

Láska a přátelství
Sex pro vás nebude znamenat nic laciného, svému protějšku budete věrní. V dubnu se mějte na pozoru a komunikujte otevřeně, jinak by mohlo dojít k nepochopení. Nezadaní naváží vztah, který bude mít budoucnost.

Peníze a práce
V profesním životě dosáhnete nových výšin, změny v kariéře vás neminou. Otevře se před vámi i možnost dostat se do vedoucí pozice. Červenec přinese zlepšení finanční situace, ale raději moc nerozhazujte.

Rodina a vztahy
Záležitosti rodinného života pro vás budou velmi silné. Svou lásku budete dávat najevo partnerovi, dětem i rodičům. Za každou cenu budete všem pomáhat, jakmile u nich zpozorujete nějaké trápení.

Zdraví a kondice
Nemusíte se obávat žádných vážnějších problémů, ale nevyhnete se krátkodobým potížím. V květnu vás mohou provázet potíže krku. Buďte obezřetní při sportování. Pluto vám ale dopřeje rychlou regeneraci.

Horoskop na rok 2013 - Váhy

18. ledna 2013 v 14:55 | tmrachel |  Horoskopy

Váhy (23.9. - 23.10.)

V roce 2013 budete okouzlující a šarmantní, nejrůznější kontakty se k vám jen pohrnou. Do června díky tomu budete moci dosáhnout skvělých výsledků při studiu, v odborných cílech či v zaměstnání. Ve druhé polovině roku se mohou objevit překážky, protože se budete muset ze světa fantazie vrátit do reality. Můžete začít úplně novou éru života, o které jste si mysleli, že je nesplnitelná. Saturn na vás dohlédne.

Láska a přátelství
Milostných impulzů budete mít více než dost. V květnu budete nesmírně přitažliví, což probudí u opačného pohlaví velký zájem. V červnu zatoužíte po větší zábavě ve vztahu, a váš protějšek nebude vycházet z údivu.

Peníze a práce
V první polovině roku očekávejte finanční zlepšení, ze kterého si budete moci udělat rezervy. Konec roku může být v této oblasti trochu neuspokojivý. V zaměstnání začnete sklízet plody vaší tvrdé a pečlivé práce.

Rodina a vztahy
Naučíte se mnoho o vztazích k vašim milovaným. Venuše se postará o atmosféru sounáležitosti. Veďte děti k uměleckým zálibám, díky tomu se mohou dostat do popředí zájmu lidí, kteří se této oblasti věnují.

Zdraví a kondice
Budete vyhledávat pohodu, abyste si dobili baterie. V březnu budete náchylní k prochlazení ledvin, v červenci vás pozlobí poruchy trávení. Neučte se dodržovat režim a večeřte alespoň dvě hodiny před spaním.

Horoskop na rok 2013 - Panna

18. ledna 2013 v 14:53 | tmrachel |  Horoskopy

Panna (23.8. - 22.9.)

Rok 2013 pro vás bude příznivý ve všech oblastech. V první polovině roku vás bude Jupiter nabádat ke zhodnocení vašich životních výsledků. Přijdete na to, že je třeba upevnit pozice v zaměstnání i ve vztazích. V červenci zahodíte svůj plachý dojem a naučíte se komunikovat otevřeněji. Stanete se populárnější než dříve a budete lehčeji prosazovat své nápady a řešení, na čemž můžete dokonce vydělat.

Láska a přátelství
Nový rok vám přinese mnoho milostných překvapení a vášnivých vztahů. Otevřou se vám příležitosti k intenzivní rozkoši. Nezadaní se mohou v květnu seznámit s velice zajímavou osobou opačného pohlaví.

Peníze a práce
V prvních měsících roku vás pravděpodobně překvapí rozhodnutí ohledně vaší profese. Nejpříznivějším měsícem pro jakékoliv pracovní změny bude květen. Ve druhé polovině roku můžete zmnožit své finance.

Rodina a vztahy
Budete orientovaní na zajištění rodiny, vaše důslednost nedopustí, aby vaše nejbližší ohrozila nějaká rizika. Na přelomu letních měsíců dostanete příležitost k urovnání vztahů, které jste poslední dobou zanedbávali.

Zdraví a kondice
Nemusíte se obávat vážných nemocí. Můžete pociťovat bolesti svalů, nejedná se ale o nic hrozného. Snažte se více věnovat sportu, turistika a kontakt s přírodou je pro vás to pravé. Nastává také skvělý čas k hubnutí.

Horoskop na rok 2013 - Lev

18. ledna 2013 v 14:50 | tmrachel |  Horoskopy

Lev (23.7. - 22.8.)

Na začátku roku budete potřebovat více sebekontroly, Mars vám totiž přinese neklid a vy byste mohli zabřednout do nedorozumění. Uran vám dá do vínku originalitu. Vaše činnosti budou tvořivé, plné vzrušujících nápadů a nikdo se u nich rozhodně nebude nudit. Od září do října bude plní ohnivé energie. Najdete nové prostory pro vlastní uplatnění, bude vás více zajímat psychologie a esoterické aktivity.

Láska a přátelství
V prvních dvou měsících se můžete setkat s napětím, vaše názory se budou rozcházet s názory protějšku. Červenec bude v lásce nadějný pro všechny. Nezadaní se mohou seznámit na různých oslavách a zábavách.

Peníze a práce
V jarních měsících můžete očekávat finanční úspěch. Aby také ne, když na vás v počátku roku bude vyvíjen celkem velký pracovní tlak. V září se připravte na nové a velmi lákavé pracovní příležitosti.

Rodina a vztahy
Největší rodinná pohoda vás čeká v květnu a letních měsících. Snažte se být vašim blízkým co nejvíce nablízku. Děti budete zahrnovat obrovskou láskou. Odkloníte se i od práce, abyste se jim mohli věnovat.

Zdraví a kondice
Dávejte si pozor především na nemoci krevního oběhu a nadměrný stres. Nevyhýbejte se vyšetření, pokud se nebudete cítit ve formě. Vašemu organismu prospěje pravidelné cvičení, především běh a chůze.

Horoskop na rok 2013 - Rak

18. ledna 2013 v 14:47 | tmrachel |  Horoskopy

Rak (22.6. - 22.7.)

Rok 2013 vás překvapí obrovskou expanzí. Některým jedincům to bude po chuti, jiní budou mít pocit, že je toho na ně až moc. Neměli byste ale propadat pesimismu. V první polovině roku budete ovládáni emocemi, vyhněte se proto unáhleným rozhodnutím. V červenci přestanete být ukvapení, Mars se vás bude snažit stáhnout k nečinnosti. V těchto okamžicích vás ale mohou překvapit velice zajímavé nápady.

Láska a přátelství
Skutečným časem lásky pro vás bude hlavně květen. Zadaným se bude dařit v komunikaci s protějškem: kritičtější může být konec roku. Nezadaní potkají lásku na jaře, pokud se poohlédnou jinde než v barech.

Peníze a práce
Dostanete několik příležitostí posunout se v kariéře někam dál. Budete ale muset také uvést do rovnováhy pracovní a rodinné záležitosti. Nezapomeňte si naplánovat pořádně odpočinkovou letní dovolenou.

Rodina a vztahy
V tomto roce s budete zaměřovat především na své děti. Budete jim dobrým učitelem a vtisknete jim do paměti nové výchovné vzory. Své blízké budete ochraňovat a dávat jim najevo, jak moc je máte rádi.

Zdraví a kondice
Oblast zdraví pro vás bude dost proměnlivá. Budete dělat, že jste v pohodě, i když vás bude něco trápit. Toto vaše hrdinství se projeví hlavně při nemocech žaludku. Snažte se bedlivě sledovat, co jíte.

Horoskop na rok 2013 - Blíženci

18. ledna 2013 v 14:44 | tmrachel |  Horoskopy

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Uran tento rok zvýší vaší touho po změnách. Může se ale stát, že něco přeceníte. Mars vás ale nenechá ve štychu a do cesty vám bude přihrávat příležitosti k vyřešení případného problému. Budete mít velké ambice a dostanete mnoho možností, díky nimž se budete moci posunout o něco blíže k vašim cílům. Důležitý pro vás bude optimismus, ale dávejte si pozor, abyste neztratili smysl pro realitu.

Láska a přátelství
Pluto v tomto roce prosadí intenzivní sexuální život. Ve vztahu budou důležitým tématem společné finance. Nezadaní mají možnost potkat člověka, který jim pomůže učinit správné rozhodnutí pro budoucnost.

Peníze a práce
V zaměstnání budou upřednostňováni lidé, kteří umějí kvalitně komunikovat a vynikají intelektuálními schopnostmi. Mezi ně patříte právě vy a můžete si gratulovat, otevírá se před vámi cesta k výšinám.

Rodina a vztahy
Na přelomu února a března se můžete pocítit tlak a problémy ve vztahu se sourozenci. Možná se s nimi i na nějakou chvíli neuvidíte. V létě se ale můžete těšit z radosti, kterou vám přinese pohoda ve vaší nejbližší rodině.

Zdraví a kondice
Stane se z vás mlsoun, ochutnáte, co vám přijde pod ruku. Vaše zažívací ústrojí bude v pohotovosti. Těchto návyků byste se mohli těžce zbavovat. Zaměřte se raději na nějaké mírné fyzické aktivity.

Horoskop na rok 2013 - Býk

18. ledna 2013 v 14:42 | tmrachel |  Horoskopy

Býk (21.4. - 21.5.)

V novém roce budete schopni dosáhnout všeho, co si zamanete, i když se vaše záměry mohou zdát nemožné. Díky vaší tvrdohlavost a odhodlání dovádět věci do zdárného konce, budete náležitě oceněni. Hvězdy vaše počínání podpoří a budou stát ve všem při vás. Neptun vám dá přičichnout k idealismu, fantazii a dovolí vám trochu snít. Začnete se zabývat duchovními otázkami a díky tomu se můžete dopracovat k hlubokému poznání.

Láska a přátelství
S příchodem měsíce března otevřete své srdce a odkryjete tak vaše tajná sexuální přání. Pokusíte se přilákat pozornost osoby, kterou milujete. Zájem budete mít ale pouze o čistou a opravdovou lásku.

Peníze a práce
Hned na začátku roku budete mít jasno, na co se chcete zaměřit. Díky vašemu nápadu se můžete již v únoru dočkat uznání. V srpnu dejte pozor na klepy na pracovišti, mohly by vést k nepříjemným problémům.

Rodina a vztahy
V první polovině roku zatoužíte po vylepšení domova. Dejte si ale pozor, abyste nevyčerpali rodinné rezervy. Hvězdy přejí rodinné pohodě a společenským setkáním, nejvíce si jich užijete v srpnu a září.

Zdraví a kondice
Na začátku roku se můžete trápit sníženou tělesnou odolností, snažte se vyhýbat nachlazení. Posilujte imunitní systém vitamíny a vhodnými doplňky stravy. Duševní zdraví nejlépe posílíte meditací a odpočinkem.

Horoskop na rok 2013 - Beran

18. ledna 2013 v 14:39 | tmrachel |  Horoskopy

Beran (21.3. - 20.4.)

První polovina roku posílí vaši zdvořilost, otevřenost a obětavost. Nesmíte se ale obětovat až příliš, vedlo by to k vaší škodě. Zavalí vás mnoho informací, mezi nimiž objevíte i pozitivní zprávu, na kterou jste již dlouho čekali. V dubnu budete uvolnění a tento čas si hezky vychutnáte. Od léta si ale začněte dávat pozor, mohly by vás pohltit emoce. Naučte se je ovládat, mohli byste nabourat mnohé vztahy.

Láska a přátelství
Po stránce lásky a erotiky si opravdu užijete. Jaro ve vás probudí obrovskou vášeň, budete velmi přitažliví. Pro nezadané bude zajímavý hlavně květen, kdy je možné se sblížit s osobou z pracovního prostředí.

Peníze a práce
Zjistíte, že dosáhnout úspěchu bude v tomto roce daleko jednodušší. Duben přinese nadějné obchody, v srpnu nebo září si budete moci trochu oddychnout. Nezaměstnaní dostanou příležitost, na kterou dlouho čekají.

Rodina a vztahy
Celý rok se kolem vás bude hodně dít, budete vrženi do epicentra rodinných událostí. Od února do května se můžete radovat z harmonie, kterou přinese Venuše. Budete vás to lákat k založení rodiny, pokud ji ještě nemáte.

Zdraví a kondice
Celý rok se snažte dodržovat jedno doporučení, a sice: pomalu. Rok 2013 bude plný akcí a vy budete potřebovat mnoho energie, nezapomínejte tedy na pravidelný odpočinek. Na úrazy si dejte pozor především na jaře a v prosinci.